top of page

מלאכות קדומות

סדנת גילוף

סדנת גילוף

כבני אדם אנחנו פחות מותאמים לסביבה הטבעית לעומת שאר בעלי החיים, לכן האדם היה חייב לפתח כלים על מנת להתמודד עם הסביבה, לשנות אותה ולעצב אותה בהתאם לצרכיו ומגבלותיו. בסדנא נלמד בדרך חווייתית על אומנות הגילוף, על מבנה העץ, ועל טכניקות של גילוף בעץ. המשתתפים יוכלו לקחת הביתה את התוצר שהם גילפו.

bottom of page