top of page

מלאכות קדומות

סדנת גששות

סדנת גששות

גששות היא שער למודעות והיכרות עם העולם, הטבע, עם החיה, עם האדם ועם עצמנו. הגששות שימשה את האדם מאז ומעולם לצייד, למציאת בני אדם ובעלי חיים, להתמצאות ולניתוח של אירועים. בנוסף הגששות מהווה דרך חיים וכלי המפתח את יכולת ההקשבה שלנו. הגשש מבחין בכל פרט, סוקר כל דבר, לשאול שאלות מתוך התבוננות שקטה על המציאות וללמוד דרכן. הקשבה זו באה לידי ביטוי גם במישור החווייתי הישיר עם הסביבה וגם במישור של החיים בכלל.

בסדנא נלמד על העקרונות המנחים של תודעת הגשש, האופן שבו הוא ניגש לסביבה, הדרך שבה הוא משחזר אירועים מתוך הסביבה (על ידי העקבות או כל חותם אחר בסביבה שניתן ללמוד ממנו). בסדנא נלמד לגשש בצורה מעשית מתוך השטח.

bottom of page