top of page

מלאכות קדומות

סדנת הדלקת אש בדרכים מסורתיות

סדנת הדלקת אש בדרכים מסורתיות

השימוש באש היה אחד הצעדים הראשונים והמשמעותיים שהבדילו את האדם משאר בעלי החיים. האש שימשה להגנה מאקלים קר ומטורפים, לבישול מזון וכמקור אור. כמו כן, האדם נעזר באש להכנת כלי עץ ואבן, לשימור וייבוש מזון ושומן, לציד, להשפעה על הקרקע, לטיהור מים ועוד ועוד. היכולת להדלקת אש, אם כן, תרמה בצורה חסרת תקדים להישרדות של בני האדם והביאה לשינויים משמעותיים בחיים התרבותיים שלנו.

בסדנא נלמד על המשמעויות של הדלקת האש ונתרגל את הטכניקות השונות להדלקת אש ששימשו את התרבויות הקדומות. נתנסה בידע מעשי קדום תוך כדי חוויה קבוצתית ומהנה.

bottom of page