top of page

יצירה וטבע

סדנת יוצרים מהטבע

סדנת יוצרים מהטבע

הטבע מעניק לנו שפע של יופי ואנחנו מעניקים את הנגיעה שלנו. מוזמנים לסדנת יצירה מחומרים טבעיים שמושכים את העיניים והידיים . את הסדנא נפתח בסיור בחווה ובקרבתה, נפתח את העיניים ליופי שסביבנו ונחזור ליצור ממה שאספנו. הדמיון יהיה המדריך העיקרי שלנו.

בסדנא יהיו שתי אפשרויות של פעילות:  הכנת מנדלות, ויצירת מובייל.

bottom of page