top of page

קיימות וחקלאות

סדנת מבוא לפרמקלצ׳ר

סדנת מבוא לפרמקלצ׳ר

פרמקלצ'ר היא גישה הוליסטית לחיים בר-קיימא ולהתנהלות עם האדמה. זוהי פילוסופיית עיצוב המשלבת עקרונות מאקולוגיה, חקלאות ומערכות חברתיות כדי ליצור סביבות מתחדשות וגמישות. בבסיסה, הפרמקלצ'ר מבקשת לחקות את הדפוסים והעקרונות המצויים בטבע, מתוך הכרה בכך שהיעילות והפרודוקטיביות של המערכות האקולוגיות הטבעיות, שהתפתחו במשך אלפי שנים ואינן מוטלות בספק. עיצוב לפי גישת הפרמקלצ'ר שואף ליצור מערכות מעשה ידי אדם שהן לא רק מקיימות מבחינה סביבתית אלא גם מועילות מבחינה חברתית וכלכלית.

בסדנא נלמד על עקרונות הפרמקלצ'ר, על דרכי היישום של הגישה בגידול ירקות אורגניים ובנושאים אחרים. נצא מהסדנא עם ידע פרקטי ליישום גישת הפרמקלצ''ר בגידול הירקות שלנו.   נכיר את הגידולים השונים בשדה, נתנסה בשתילה, קטיף וטיפול בצמחים. נדבר על שיטת ה-'no dig' (ללא עדירה) ועל משמעויותיה. נלמד על הדרך שבה נוכל לגדל ירקות בריאים ושמחים

bottom of page