top of page

גוף ונפש

סדנת מיינדפולנס

סדנת מיינדפולנס

מיינדפולנס הוא מצב של מודעות המושג על ידי מיקוד מכוון של תשומת הלב כלפי הרגע הנוכחי וללא ההפעלה של כושר השיפוט. זה כולל נוכחות מלאה, התבוננות במחשבות, רגשות, תחושות גופניות וערנות לסביבה הסובבת. תרגול מיינדפולנס נועד לטפח  את השקט הפנימי, לקדם בהירות ולבסס קבלה של הקיים. באמצעות טכניקות כמו מדיטציה, תרגילי נשימה ופעילויות מודעות ניתן לפתח הבנה עמוקה יותר שלנו את עצמנו ואת חוויותינו. בסדנא נתרגל את ה'מיינד' שלנו לבסס את מצב המיינדפולנס.

bottom of page