top of page

יצירה וטבע

סדנת שזירת זרים

סדנת שזירת זרים

הטבע המקיף אותנו מספק לנו השראה בדרכים רבות ומגוונות, שבאמצעותן ניתן להתחבר בחזרה גם לעצמנו. היציאה לטבע, המגע עם החומרים, המרקמים והאסתטיקה מעוררת בנו זכרונות ויכולות שלעיתים נשכחו בילדותנו ומחכים להתגלות בשנית, בכל גיל זמן ומקום.

בסדנא נתנסה בליקוט מתוך נקודת מבט אסתטית ורגשית, ונתנסה בשזירה של הכל יחד לכדי זר אחד המבטא את נקודת מבטנו.

bottom of page