top of page

גוף ונפש

סדנת יוגה

סדנת יוגה

אמנות היוגה היא תרגול הוליסטי שמקורו בהודו העתיקה ואומץ ברחבי העולם. הוא משלב תנוחות גופניות, ויסות נשימה, מדיטציה ועקרונות אתיים שנועדו לקדם רווחה כללית וחיבור של האדם לעצמו גם מבחינת הגוף וגם מבחינת הרוח. חיבור זה מושג באמצעות תנועה מודעת, נשימה מודעת והתבוננות פנימה. אומנות היוגה מטפחת איזון, גמישות, כוח ושלווה פנימית.

בסדנא נתרגל ונלמד את אומנות היוגה ונתנסה עם גופנו בתפיסת התנועה היוגית והקשר שלה לבריאות גופנית ונפשית כאחד.

bottom of page