top of page

מלאכות קדומות

סדנת קליעת סלים

סדנת קליעת סלים

קליעת סלים היא מלאכה עתיקה הכוללת יצירת מיכלים או חפצי נוי באמצעות חומרים גמישים, כגון זרדים, קנים, עשבים או סיבים טבעיים אחרים. זוהי אחת ממלאכות היד העתיקות ביותר בהיסטוריה האנושית, והיא מתורגלת על ידי תרבויות שונות ברחבי העולם במשך אלפי שנים.

בסדנא נלמד על המשמעויות של קליעת הסלים עבור האדם, על החומרים שמתאימים לשימוש עבור הקליעה ועל אופן הכנתם. מהסדנא נצא עם סלים וסלסלאות מעשה ידינו.

bottom of page