top of page

קיימות וחקלאות

סיור בחווה וקטיף עצמי מהשדה

סיור בחווה וקטיף עצמי מהשדה

חוות אקולוגיות ושדות אורגניים טומנים בחובם פרקטיקות וצורות חשיבה חדשות ביחס להתנהלות הרווחת בחברתנו היום. הצורות החדשות האלו צמחו מתוך צורך במודלים חברתיים-יצרניים חדשים ובצורת חשיבה מעמיקה יותר על המציאות האנושית.

אנחנו מזמינים אתכם להכיר את החווה ואת סיפור הקמתה, לסייר בין היישומים של פרקטיקות אקולוגיות-מקיימות ולשמוע מפי המייסידים את החזון והמטרות שלנו. נפגוש את השדה האורגני, את הירקות העונתיים ואת שיטת הגידול והטיפול בצמחים. מהסדנא נצא עם ירקות אורגניים טריים שנקטפו על-ידינו ישר מהשדה.

bottom of page