top of page

מלאכות קדומות

סדנת ליקוט ובישול

סדנת ליקוט ובישול

ליקוט מהווה יכולת עתיקת יומין בתולדות האדם, התצורות החברתיות הראשוניות היו קשורות באופן הדוק לליקוט ולצייד, החברות הללו נקראות במחקר-התרבות "ציידים לקטים". היכולת של חברות אלו להתקיים באורח מידי וללא צורך בשימור מזון וצבירת הון, עשתה אותן לחברות השלוות ביותר ושבהן קיים מארג מתמשך אחד בין האדם לסביבתו.

בסדנא אנחנו נצא לטבע ונלקט יחד את הצמחים והמאכלים עברו הארוחה שנכין. נלמד לזהות את הצמחים שאותם נלקט, נלמד על התכונות שלהם ועל השימושים השונים בהם. נגלה יחד עולם שלם של צבעים, ניחוחות וטעמים שיישארו תמיד בהישג ידכם - מהטבע ישר אליכם לצלחת. נחוש את האדמה, נריח ונטעם את תוצרתה.

bottom of page