top of page

העצים שלנו

הכירו את העצים והצמחים השונים הצומחים ברחבי החווה שלנו. למדו את מאפייני הגידול שלהם, את היתרונות הבריאותיים, משמעותם ההיסטורית ועוד.

פיטנגו

אפרסמון

תות עץ

גויאבה תותית

פינגר ליים

מורינגה

אשכולית

קלמנטינה

תפוז סיני

אבוקדו

בעלי החיים והמערכות האקולוגיות שלנו

הכירו את בעלי החיים והמערכות האקולוגיות שיש אצלנו בחווה. למדו את המשמעות שלהם כחלק מהמגוון האקולוגי החי וקיים בחווה.

תרנגולות חופש

מערכת הביוגז

החמורים שלנו

בריכות אקולוגיות

bottom of page